ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9-11, 68200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Πρόεδρος: Ζηνοβία Ζάχαρη