ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΡΗΤΗΣ

ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, 72052 ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ

Πρόεδρος: Δημήτριος Τζιράκης