ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 75-77, 61200 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ

Πρόεδρος: Ελένη Λιακοπούλου