ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 51 ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, 17562 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Πρόεδρος: Ζάγκα Μαρία