ΠΑΛΑΜΑ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4, 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ

Πρόεδρος: Ουρανία Φούντα