ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΘΑΚΗΣ 12, 15344 ΠΑΛΛΗΝΗ

Πρόεδρος: Βασιλική Μελισσά – Κόλλια