ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΙΦ ΑΕΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΠΕΙΡΟΥ

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ