ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΙΦ ΑΕΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αργοναυτών Φιλελλήνων, 38221 ΒΟΛΟΣ