ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ - ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ, 66035 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ

Πρόεδρος: Παλάσκα Ιωάννα