ΠΑΡΓΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΧΕΡΩΝΤΟΣ 29, 48062 ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ

Πρόεδρος: Σπυρίδων Πιτσαρός