ΠΑΡΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ, 84400 ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Πρόεδρος: Σαρρή–Παπακυρίλλου Θεοδώρα