ΠΑΤΜΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΩΡΑ ΠΑΤΜΟΥ, 85500 ΠΑΤΜΟΣ

Πρόεδρος: Κανιαρού Ειρήνη