ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ & ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12, 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Τζεφεράκος