ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΑΜΒΟΚΗ 2α, 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Πρόεδρος: Γεωργία Μητροπούλου