ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28, 18863 ΠΕΡΑΜΑ

Πρόεδρος: Τριανταφυλλιά Γκλεζάκου – Τσελεκίδου