ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 12134 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Πρόεδρος: Μαρία Τσιώτα - Μάρκου