ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ, 73014 ΓΕΡΑΝΙ

Πρόεδρος: Λουπάκη Ασπασία