ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΠΑΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 44004 ΚΑΛΠΑΚΙ

Πρόεδρος: Μιχαήλ Σιούτης