ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 50, 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Πρόεδρος: Στυλιανή Ζούνη