ΠΡΕΣΠΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΑΙΜΟΣ, 53077 ΦΛΩΡΙΝΑ

Πρόεδρος: Γιώργος Στεργίου