ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 38, 60300 ΑΙΓΙΝΙΟ

Πρόεδρος: Δημήτριος Ζαφείρης