ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠ.ΣΑΜΑΝΙΔΗ 21, 55236 ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Πρόεδρος: Ελένη Γιαννούδη