ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΛ. ΝΕΣΤΟΡΟΣ, 24001 ΠΥΛΟΣ

Πρόεδρος: Δημήτριος Γαϊτάνης