ΠΥΡΓΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ Σ.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ, 27100 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

Πρόεδρος: Βγενόπουλος Ανδρέας