ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΡΗΤΗΣ

Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 84, 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ

Πρόεδρος: Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα