ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 42, 37500 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

Πρόεδρος: Βασιλική Παπανικολάου-Χατζοπούλου