ΡΟΔΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, 85100 ΡΟΔΟΣ

Πρόεδρος: Ευδοκία Αποστολίδη - Πάττα