ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 1, 18900 ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Πρόεδρος: Παντελής Διολέτης