ΣΑΜΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

, 28080 ΣΑΜΗ

Πρόεδρος: Αριστέα Αμίτση