ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, 68002 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Πρόεδρος: Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη