ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ & ΑΘΗΝΩΝ, 19010 ΚΑΛΥΒΙΑ

Πρόεδρος: Δήμητρα Ράπτη