ΣΕΡΙΦΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΩΡΑ ΣΕΡΙΦΟΥ, 84005 ΣΕΡΙΦΟΣ

Πρόεδρος: Δημήτριος Μαγουλάς