ΣΕΡΒΙΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, 50500 ΣΕΡΒΙΑ

Πρόεδρος: Γκαμπούρα Αθηνά