ΣΦΑΚΙΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΡΗΤΗΣ

ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ, 73011 ΧΑΝΙΑ

Πρόεδρος: Σφηνιά Αφροδίτη