ΣΙΦΝΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ, 84003 ΣΙΦΝΟΣ

Πρόεδρος: Ατσόνιου Άννα