ΣΙΚΙΝΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΩΡΑ ΣΙΚΙΝΟΥ, 84010 ΣΙΚΙΝΟΣ

Πρόεδρος: Νικόλαος Αρσενικός