ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34, 62300 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

Πρόεδρος: Ρόδη Σουλτάνα