ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 63088 ΝΙΚΗΤΗ

Πρόεδρος: Μαρία Λαθούρη – Πάργα