ΣΚΥΡΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΚΥΡΟΣ, 34007 ΣΚΥΡΟΣ

Πρόεδρος: Ξανθούλη Μαρία