ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' 180, 68400 ΣΟΥΦΛΙ

Πρόεδρος: Δημήτρης Δαρούσης