ΣΠΑΡΤΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 85-87, 23100 ΣΠΑΡΤΗ

Πρόεδρος: Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία