ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

Δημάρχου Χρήστου Μπέκα & Βασιλέως Παύλου, 19004 ΣΠΑΤΑ

Πρόεδρος: Σπυριδούλα Ιωαννίδου