ΣΠΕΤΣΩΝ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΕΤΣΕΣ, 18050 ΣΠΕΤΣΕΣ

Πρόεδρος: Ψαράκου Μπέλεση Ευθυμία