ΣΥΜΗΣ

ΔΕΠΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, 85600 ΣΥΜΗ

Πρόεδρος: Λούπη Σεβαστή