Συμβουλευτικό Kέντρο Αλεξανδρούπολης

ΓΓΔΟΠΙΦ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Νέο Δημοτικό Κλειστό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης, 681 00 Αλεξανδρούπολη