Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων

ΓΓΔΟΠΙΦ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Θεοδοσοπούλου και Τζουμαγιάς (απέναντι από τη ΔΕΗ), 421 00 Τρίκαλα