Συμβουλευτικό Κέντρο Καβάλας

ΓΓΔΟΠΙΦ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Κ. Παλαιολόγου 9 πρώην ΠΙΚΠΑ, 654 03 Καβάλα