Συμβουλευτικό Κέντρο Κομοτηνής

ΚΕΘΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου (επί της δημοτικής αγοράς νο.8), 69 132 Κομοτηνή