Συμβουλευτικό Κέντρο Ρόδου

ΓΓΔΟΠΙΦ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πλατεία Αγίων Αποστόλων (παραπλεύρως ΚΕΠ), 851 33 Ρόδος