Συμβουλευτικό Κέντρο Σερρών

ΓΓΔΟΠΙΦ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ίωνος Δραγούμη, 621 22 Σέρρες